Mezinárodní výstava (CACIB)

Moskva (Moscow) - Rusko - Russia  - 26. února  2005

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Eurasia 2005 - rozhodčí, program

Čínský chocholatý pes - Chinese Crested Dog
Posuzoval /Judge: Tamás Jakkel (Maďarsko - Hungary)

Class Dog Result Owner

P-TD

Zholesk Amadeus

very promising - 1, Best puppy

Milovanova

 

Vnychok Yasminu ot Volnogo Psa

very promising - 2

Galuzina, Bolgova

 

Vinny Puh ot Volnogo Psa

very promising - 3

Mihailenko

 

Razzmatazz Successful Way for Vivat Sunrise

promising

Matveeva, Gordienko

P-TM

Zholesk Dzhoker

exc-1, JCAC, Best Junior

Tomina

 

Vivat Sunrise Britelite of Moscow

exc-2, R. JCAC

Kosinova

 

Saphir iz Tsarskogo Sela Antey

very good

Mamina

 

Volshebnay Loshadka Grilaz

abs.

Vartomo

 

Kvit Kennel Only You

very good

Anikina

P-Mz

Zholesk Piligrim (puff)

exc-1, CAC, R.CACIB

Denisova

 

Sumah Spaos Fagrid

exc-2

Korneva

 

Samborland Boni Chep

exc-3

Plaksina

 

Moonswift Bronse Cheiftan

exc

Scherbakova

 

Vellar Plus Fernandel

exc

Belyaeva

 

Alka-Trast Egor

very good

Piskareva

P-TO

Sasquehanna Werter

exc-1, CAC, CACIB

Baidakova

 

Energizer von Shinbashi

exc-2

Scherbakova

 

King Stuart Gilmor

exc-3

Basova

 

Irgen Gold Pier Rishar (puff)

exc

Ponomareva

 

Moonswift Mystik Man

exc

Ganipolskaya

 

Zholesk Dogmatiks (puff)

exc

Galuzina

 

Neikid  Dgevel Visit

very good

Revenko

P-TS

Sampan Basta

exc-1, CAC

Ganipolskaya

 

Sasquehanna Angor

exc-2

Romanova

 

Kitayskiy Shelk Tsiklamen

exc-3

Ygarov

 

Moonswift Desert Flame

exc

Scherbakova

 

Vivat Sanraiz Adventure

exc

Matveeva

 

Zholesk Edmond (puff)

exc

Tyscheva

P-TV

Moonswift Storm Warrior

abs.

Mihailova

F-TD

Zholesk Niola New Potri

very promising-1

Ganipolskaya

 

Slik Slim Pet Baby Elena Prekrasnaya

very promising-2

Milovanova

 

Anastasiya Alpine Fresh

very promising-3

Tyscheva

 

Samborland Europa Gold

abs.

Tomina

F-TM

Volshebnaya Loshadka Glori

exc-1, JCAC

Romanova

 

Deekays Last Minute Decision

exc-2, R.JCAC

Turbina, Matveeva

 

Sapfir iz Tsarskogo Sela Adel

exc-3

Borovleva

 

Zholesk Ameli

exc

Ignatova

 

Golden Medaillon Von Shinbashi

very good

Ketova

 

Viki Wait Blu Marbl

very good

Dzitoveckaya

 

Santa Gardarika Zhemchyzhinka Mon Ami

very good

Koryakova

F-Mz

Vivat Sanraiz Ja Solo Sensation

exc-1, CAC

Matveeva, Gordienko

 

Zholesk Principi Allegro Katrin

exc-2

Tomina

 

Zholesk Odry Foreve (puff)

exc-3

Revina

 

Baryashnja Krestjanka ot Volnogo Psa

exc

Semanova

 

Lavinia Clio

exc

Kyznetcova

 

Moonswift Gift of Orient

very good

Scherbakova

 

Sasquehanna Emilda

abs.

Matveeva

 

Volshebnaja Loshadka Velari

abs.

Sergeeva

 

Strong Stail Jagodka Rjabinka

abs.

Alekseeva

F-TO

Zholesk Pinakolada

exc-1, CAC, R.CACIB

Tomina

 

Fantastik Kashmir Maggy Space

exc-2

Ermakova

 

Zholesk Melani

exc-3

Nagaitceva

 

Vivat Sanrise Onli You (puff)

exc

Matveeva

 

British Glori Nikoletta

very good

Golovacheva

 

Akylina Krasa ot Volnogo Psa

very good

Galyzina

F-TS

Volshebnaya Loshadka Barbaris

exc-1, CACIB, BOB

Romanova

 

Zholesk Primavera

exc-2

Ganipolskaya

 

Diadema (puff)

exc-3

Salujanova

 

British Glori Gracia Pusha (puff)

exc

Makarova

 

Russkiy Samyrai Jasmina (puff)

exc

Galyzina

 

Zholesk Alisa

exc

Bykanova

 

Paloma Pikasso (puff)

exc

Hodina

 

Gratsiya

very good

Voloshina

  01.03.2005 - Irina Denisova